Tässä näkyy merkki n:o 2 kokonaisuudessaan.


Merkin sommitelu ja graafillinen muotoilu: Irja Almgren Hedman.
Mahdollisissa kysymyksissä viitataan suoraan sähköpostin
kautta Lions:iin englannin kielellä.  » » » » » »  » » » » » »  » » »  Eteenpäin »  


Taiteilija: © Irja Almgren Hedman, sähköposti »

Web-sommittelu, valokuvaus ja päivitys 2007–2015: PREZEND »