Sidans topp

 


 


Taustatietoja maalaamisestani

Jo 3 – 4-vuotiaana tunsin halun maalata, käyttää värejä ja ilmaista
itseäni kuvien välityksellä. Karjalaisena sotalapsena Södertäljessä oli
minulla onni saada värejä ja paperia niin paljon kuin vain osasin toivoa.
Se halu on seurannut minua punaisena lankana tähänastisen elämäni
läpi; jonkunlaisena voimia antavana  pakopaikkana, jonne olen
ikävöinyt aina siitä saakka kun palasin äidinkielen unohtaneena,
7-vuotiaana takaisin sodanjälkeiseen Suomeen.

Suomeen palatessani tulivat minua vastaan palaneet rakennukset,
elämän kovuudesta merkityt ihmiset, myöskin puute hyvinvoivista
eläimistä, viljellyistä pelloista ja vihertävistä puutarhoista oli erittäin
huomattava. Vaikkapa normaali elämä palasi Suomeen vähitellen ja
sodan jättämät arvet hävisivät, niin vallitsi, varsinkin heti sodan
jälkeen, puute kaikesta ja luonnollisesti niin tarpeettomista tavaroista
kuin paperista, väreistä ja kynistä. Ehkä kuitenkin juuri se oli
vaikuttavana tekijänä ja siemenen kylväjänä tämän päivän
maalaustapani kuvakielelle.

1960-luvusta saakka elän ja toimin Ruotsissa, mutta palaan kuitenkin
mielelläni  silloin tällöin siihen maahan, jossa juureni ovat, lähimmäisiäni
ja ystäviäni  tavatakseni.    

Syventynyt kiinnostukseni kuvilla itseäni ilmaisemiseen johti minut
vanhemmilla päivillä erittäin kehittävään kuvaamataiteen opiskeluun ja
opiskelujen seurauksena sain vuonna 1999 ottaa vastaan Ebelingin
stipendin. Juuri näinä aikoina aloin sitten antautumaan maalamiselle
koko-päivätyönä. Silloin myös kehitin oman työtapani, jossa asetan
todelliset aiheet kubistiseen mielikuvitusympäristöön, joita ei ole
olemassa Ruotsissa, Suomessa, eikä Karjalassakaan.

ja sillä tiellä nyt olen ...


Näin syntyvät maalaukseni

Maalaustapaani voi lähinna kuvata kubistinaturalistiseksi. Pidän
paljon luonnossa liikkumisesta, samoin myös puutarhatöistä. Senvuoksi
on useimmiten joku luonnonaihe lähtökohtanani aloittaessani uuden
maalauksen. Käytän myös toisinaan hyväkseni muitakin inspiraatio-
lähteitä. Joskus nämä saattavat tuntua arkipäiväisiltä, mutta toisinaan
voi jopa tavallinen lankarulla tai halkopino olla aiheekseni
tarpeeksi jännittävä.

Toisinaan otan lähtökohdakseni ainoastaan pari väriä, joita sitten
käytän hyväkseni vain eri vivahduksia vaihdellen. Kun olen näin tehnyt
pohjan ja alun työlleni, niin sijoitan sitten aiheeni jonkunlaiseen
mielikuvitusympäristöön, jossa usein on kubistiset piirteet ja jotka
kasvavat esille vasta työn edistyessä. Viime vuosina olen myös ottanut
haasteekseni maalata ihmisten minulle esittämien toivomusten mukaan
värejä tai motiivia koskien.

Jos tahdot tietää minusta ja maalaamisestani enemmänkin, tai jos
sinulla on mielessä hintakyselyjä, niin olet tervetullut ottamaan yhteyttä
sähköpostin kautta. Osoite on almhed@ia-konst.se
 

Ystävällisin terveisin

Irja Almgren Hedman 

W e b - n ä y t t e l y: kubistisnaturalistinen »

Kirjankansia ja merkkejä »

Muotokuvia, asetelmia y.m. »

Animaatiomaalauksia »

Kysymyksiä sinulle »

Takaisin käynnistyssivulle »

A J A N K O H T A I S T A »

__________________
Suomalaisten
Sotalasten Keskusliitto »

Tämä linkki johtaa soitin-aiheiselle animaatiolle n:o 1(2), kooltaan 924 kB. Näyttöaika: Noin 10 sekuntia.

Animaatio 1. Napauta kuvaa.

Tämä linkki johtaa taiteilijan tarpeet-aiheiselle animaatiolle n:o 2(2), kooltaan 2,46 MB. Näyttöaika: Noin 25 sekuntia.

Animaatio 2. Napauta kuvaa.

Takaisin tämän sivun alkuun »


Suuri kiitos Terttu Johanssonille joka on auttanut webbisivun ruotsinkielisen käännöksen tekemisessä.

Taiteilija: © Irja Almgren Hedman, sähköposti »

 Web-sommittelu ja sivujen päivitys 2007–2015: PREZEND »