Tillbaka till startsidan.

Frågor till dig − kubistisknaturalistiska målningar

Här kommer några frågor till dig som sett min webbutställning,
men självfallet är det helt frivilligt att delta i undersökningen.

Är du en man   eller en kvinna?

Hur gammal är du?                 

Hur ofta besöker du konstutställningar?
 

Ofta   Ibland  Aldrig

Tyckte du om webbutställningen? Ja   Nej

Om ja, vad gillade du mest?

Håll ner Ctrl-knappen om du vill välja fler av alternativen ovan.

Skulle du kunna tänka dig att ha en liknande målning? Om du svarar ja kan flera alternativ väljas nedan.
Ja, i min hemmiljö      Ja, på min arbetsplats       Ja, i offentliga miljöer som t.ex. skolor      Nej
 

Övriga synpunkter?  

Till  w e b b u t s t ä l l n i n g:
kubistisknaturalistisk »

Till startsidan »

Tack för ditt svar.
Irja Almgren Hedman


Konstnärinna: © Irja Almgren Hedman, e-post »

Webbdesign och uppdatering av sidor 2007–2015: PREZEND »