- - -  S u o m e k s i  »  - - - 


WEBBUTSTÄLLNING
 Här ställs ett 30-tal målningar ut av konstnärinnan
 Irja Almgren Hedman. De flesta av verken kan
 närmast beskrivas som kubistisknaturalistiska
 och är i original målade med olja eller akryl.

 
 VÄLKOMMEN! »
  © 2007–2015 Irja Almgren Hedman